26 Ocak 2021 - Salı / 14:50
Yeşilırmak Gazetesi
 
 

“Kronik böbrek hastalığı ve güncel yaklaşımlar” konulu bir eğitim semineri düzenlendi

Amasya Üniversitesi Sağlık Gönüllüleri Kulübü Tarafından, İpekköy Yerleşkesi Konferans Salonu’nda, “Kronik Böbrek Hastalığı ve Güncel Yaklaşımlar” Kon..
Bu haber 8 yıl önce eklenmiş

Amasya Üniversitesi Sağlık Gönüllüleri Kulübü Tarafından, İpekköy Yerleşkesi Konferans Salonu’nda, “Kronik Böbrek Hastalığı ve Güncel Yaklaşımlar” Konulu Bir Eğitim Semineri Düzenlendi. Eğitim Seminerine, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Elemanı Prof. Dr. Rezzan ATAMAN, Nefroloji Uzmanı Dr. Dilek GİBYELİ GENEK, Zehra AYDIN ve Elgiz SÜZER’in Konuşmacı Olarak Katıldığı Eğitim Seminerine Öğretim Üyelerinin Yanı Sıra, Öğrenciler de Büyük İlgi Gösterdi.

Amasya Üniversitesi Sağlık Gönüllüleri Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Kronik Böbrek Hastalığı ve Güncel Yaklaşımlar Eğitim Semineri”nde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Elemanı Prof. Dr. Rezzan ATAMAN şunları söyledi: “Böbrek Hastalığı’nın dünyada görülme sıklığı sanılandan çok fazladır. Yetişkin nüfusta her 10 kişiden birinde çeşitli derecelerde Böbrek Hastalığı saptanmıştır. Halen dünya’da 2 milyon kişi diyaliz ve böbrek nakli ile yaşamını sürdürüyor. Yıllık % 6-8’lik artış oranı ile bu sayının 10 yıl içinde iki katına çıkacağı tahmin ediliyor. Türk Nefroloji Derneği’nin 2009 yılında yaptığı CREDIT Çalışması’nda (Böbrek hastalıklarının sıklığının belirlenmesi); her 6 kişiden birinde çeşitli derecelerde böbrek hastalığı olduğu saptanmıştır. Genel yetişkin popülasyondaki KBH oranı %15,7 (yaklaşık yetişkin her 6 kişiden biri) Böbrek hastalığı açısından risk oluşturan komorbid durumların sıklığı yüksek bulunmuştur. 2011 verilerine göre; 60.000 olan diyaliz ve böbrek nakilli hasta sayısının %10’luk artış ile 2015 yılında 100.000’in üstünde olacağı hesaplanıyor. Böbreklerin fonksiyonları nelerdir? Böbrekler çok sayıda görevi aynı anda yerine getirir. Böbrekler, alınan her türlü sıvıyı, tuzu ve vücutta oluşan zararlı maddeleri, kanı süzüp idrar oluşturarak vücuttan atarlar. Sağlıklı bir insanın günlük idrar miktarı aldığı sıvı miktarına göre değişir (1500-2000 cc). İdrarla Atılan Maddeler Nelerdir? Üre, Kreatinin, Ürik Asit, Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Fosfor… Vücuttaki bazı minerallerin, (Sodyum, Potasyum, Fosfor, Magnezyum,) denge içinde olmasını sağlar. Ayrıca vücudun asid-baz dengesini ayarlar. Böbreklerin önemli görevleri arasında; su ve tuz dengesinin sağlanması tansiyonun ayarlanması vardır. Böbrekler vücutta kan yapımına yardımcı olur. Böbreğin kan yaptığı az bilinir. Esas kan yapan organ kemik iliğidir. Kemik iliğinde kan yapılabilmesi için eritropoetin denen hormona ihtiyaç vardır. Bu hormon böbrekte yapılır. Vücutta kalsiyum ve fosfor dengesini sürdürerek kemiklerin gelişmesini ve dayanıklı olmasını sağlar. Böbrek aynı zamanda endokrin bir organdır. Bazı hormonların yapımını sağlar. D vitamini’nin aktif hale gelmesi, kan yapımında kullanılan hormonun (eritropoetin) yapılması, kan basıncını ayarlayan hormonların (renin-anjiotensin-aldosteron) yapılmasını sağlar. İçilen ilaçlar yararlı etkilerini gösterdikten sonra geride kalan atıklar vücut için zararlı olabilir. Bu nedenle ilaç yan ürünlerinin dışarı atılması gerekir. Böbrekler bu atık maddeleri vücuttan uzaklaştırır. Böbrek Yetmezliği, böbreklerin görevlerini tam olarak yerine getirememesidir. Akut Böbrek Yetmezliği Genellikle aniden ortaya çıkar. Günlük idrar miktarının 400 ml’nin altında olması ve üre-kreatinin yükselmesi ile seyreder, nadiren idrar miktarı azalmadan akut böbrek yetmezliği olabilir. Genellikle aniden ortaya çıkar. Sebepleri; tansiyonun ani düşmesi, Böbrek dokusunun hastalıkları (nefritler), büyük kanamalar, sıvı kayıpları, çeşitli ilaçlar ve bazı zehirleri, idrar yollarında oluşabilecek tıkanmalar. Kronik Böbrek Hastalığı  GFR de azalma olsun veya olmasın 3 ay veya daha uzun süreli böbreklerde yapısal ve fonksiyonel bozuklukların bulunması veya GFR’nin 3 aydan uzun sürede 60 ml / dk’ dan düşük olması.

Kronik Böbrek Hastalığı Evreleri

Klinik Bulgular:

 1) Preüremik dönem: ( GFR 40 ml / - lab ( - ), - semptom (  -  ,  +  ), * nokturi, * hipertansiyon, 2) Üremik dönem: Genel bulgular: Yorgunluk,  Malnütrisyon. 2) Deri bulguları: Solukluk (anemi), Topraksı, kirli sarı (ürokrom) pigmantasyon, Kaşıntı (üremik pruritus), Üremik frost (kırağı). 3) Nörolojik bulgular: Periferik nöropati: Huzursuz bacak sendromu, MSS : Yorulma, hafıza, muhakeme kusurları, anksiete, depresyon, psikoz, konfüzyon, koma. 4) Kas Bulguları: Hıçkırık, kramplar, kas seyirmeleri. 5) Kemik bulguları: Osteomalasi, osteoporoz, osteitis fibroza sistica (renal osteodistrofi). 6) Kardiopulmoner Bulgular: Fibrinli perikardit: (substernal ağrı, frotman), dispne: anemi, kalp yetersizliği, asidoz (Kussmaul solunum). 7) Gastrointestinal Bulgular: İştahsızlık, metalik tat, bulantı, kusma, üremik koku (fetor uremicus) (beklemiş idrar kokusu), Gİ kanama. 8) Hematolojik Bulgular: Anemi, koagülasyon defektleri, trombositopeni, trombosit adezyon kusuru, Trombosit F3 eksikliği, sirküle eden pıhtılaşma faktör inhibisyonu. Laboratuvar Bulguları: Serum üre, Cr, ürik asid, Na N veya K N veya hiperfosfatemi, hipokalsemi, hiperkalsemi, PTH, anemi, trombositopeni (bazen) (kalitatif fonksiyon bozukluğu), metabolik asidoz, glikoz intoleransı. Böbrekler Nasıl Korunabilir? Böbrek hastalıkları yavaş gelişir... Son döneme kadar belirtisiz!  Bu nedenle mutlaka tetkik edilmeli ve farkındalık yaratılmalı… Bu amaçla... Her yıl mart ayının ikinci perşembe günü Dünya Böbrek Günü olarak ilan edilmiştir.  2012 sloganı:  "Organ Bağışlayın Hayat Kurtarın", 2013 kampanya sloganı ise: " Akut Böbrek Yetmezliği" olarak belirlenmiştir. Böbrekler Nasıl Korunabilir? Çocukluk çağında düzenli kontrol, (idrar analizi, idrar yolu enfeksiyonlarının kontrolü, ÜSYE’den korunma) Erişkinlerde düzenli (yıllık) sağlık kontrolü. Özellikle risk grubu olan ve taranması gerekenler; hipertansiyonu olan hastalar, diyabeti olan hastalar, kilolu (obez) hastalar, sigara içenler, ailede diyabet, hipertansiyon ve Böbrek Hastalığı öyküsü olanlar. Neler Yapabiliriz? Hipertansiyon kontrolü, tuz alımının azaltılması (4-5 gr/gün), kilo kontrolü (VKI: 25’in altında), her gün en az 30 dk. Egzersiz, diyabet kontrolü, sigaranın bırakılması, günde en az 1,5 litre su alımı, ilaç kullanımına özen gösterilmesi. Teşekkür ederim.”

Kronik Böbrek Hastalığı Eğitim Programları ile ilgili olarak Eczacıbaşı Baxter’da Zehra AYDIN,  “Hasta Eğitimi, 1950’li yıllarda kullanılmaya başlanılan bir terimdir. Amerikan Aile Hekimleri Eğitimcileri Topluluğu (STFM) hasta eğitimini: ‘‘Sağlığı iyileştirmek amacıyla hasta davranışlarını etkileyerek bilgi, beceri ve tavırlarını değiştirmek ’’ olarak tanımlamaktadır. Hasta eğitimi yaklaşımları; klasik eğitim, terapötik hasta eğitimi. Klasik eğitimde, sağlık çalışanları hastalara genellikle hastalıkları ile ilgili bilgi verirler. Hastalıklarının günlük hayatlarında nasıl idare edeceklerinin eğitimini vermezler. WHO Terapötik Hasta Eğitimini (THE) önermektedir: THE hastalara hastalıkları ile baş edebilecek ve yaşamlarını devam ettirebilecek yeterliliği sağlamayı ve sürdürmeyi amaçlayan multidisipliner bir yaklaşımdır. Terapötik Hasta Eğitimi ile hastalık bilgisi artmakta, oluşabilecek riskler önlenebilmekte ilaçlar, tedaviler, öz bakım vb. konularda teknik beceriler arttırılmakta, günlük yaşam davranışları hastalığa ve tedaviye entegre edilebilmektedir. Hasta Eğitimi Tedavi edilen hastalıkların yaklaşık % 80’i kroniktir. Kronik hastalarda yeterli bilgilendirme ile; hastanın kendini daha iyi hissettiği, fizik aktivitesinin ve hasta memnuniyetinin arttığı bulunmuştur. KBH, hızla büyüyen bir halk sağlığı sorunudur. KBH’nın Genel Tedavi Prensipleri Böbrek hastalığının ilerlemesinin önlenmesi veya yavaşlatılması, komplikasyonlarının tedavisi, uygun renal replasman tedavisine hastanın uygun zamanda yönlendirilmesi, hastanın RRT’ye önceden hem fizik hem de psikolojik yönden hazır hale getirilmesi. KBH tedavi yaklaşımları hastaların kronik tedaviye başlama durumları incelendiğinde 2 farklı hasta grubu tanımlanabilir. Planlı Başlangıç: Bu hastalar düzenli poliklinik takibindedir, Spesifik eğitim programı dahilinde tedavi seçenekleri konusunda bilgilendirilirler. Yaşam biçimlerine uygun olan tedavi seçeneğine sağlıklı şekilde karar verebilirler. Planlı Başlangıç Bileşenleri Zamanında yönlendirme ve eğitim,  zamanında başlama,  zamanında hazırlık.  Birçok SDBY olan hasta diyaliz tedavisine akut-acil dönemde başlamaktadır. Plansız Başlangıç Bu hastaların acil tedaviye gereksinimleri vardır. Bu hastaların hastanede kalma süresi erken ve planlı yönlendirilen hastalardan 3 kat daha uzun,  tedavi maliyetleri ise 5 kat daha fazladır. Kronik Böbrek Yetmezliği Eğitim Programı; tedavi seçeneklerinden hastaların optimum yararlanması, planlanan zamanda tedaviye başlanması, hastalara kendi tedavilerini seçme olanağının sağlanması amacıyla oluşturulmuş sistemli bir eğitim programıdır. Diyaliz öncesi eğitim programı sağlık ekibine hastalarını daha efektif takip ve tedavi etme olanağı sağlar. Amaç hastaların planlı şekilde tedaviye başlamalarını sağlamaktır. Türkiye’de Kronik Böbrek Hastalığı Eğitim Programı Kronik Böbrek Hastalığı Eğitim Programı Çalışma Grubu kuruldu (2005). Hastaların diyaliz tedavilerine başlama durumlarını ortaya çıkaran anket uygulandı. 12 merkezde, 1458 hastanın diyaliz tedavisine başlama durumları retrospektif olarak değerlendirildi. Kronik Böbrek Hastalığı Eğitim programı ile: RRT’ye başlama süresi uzar ve Son Dönem Böbrek Yetmezliği’nde mortalite azalır. Diyaliz öncesi eğitimi almış, hastaların RRT başlama zamanının 11.8 ay geciktirilebildiği gösterilmiştir. Eğitim alan hastaların yaşam kalitesi indeksleri genel popülasyonla aynı çıkmıştır. 40 merkezde KBH Eğitim Programı uygulanmaktadır. 2007-2009 yılları arasında toplam 621 hasta Diyaliz Öncesi Eğitim Programı’na alındı. Bu hastalardan 112’si diyalize başladı. Sonuç olarak: Multidisipliner prediyaliz eğitimi CVC oranını düşürmekte arteriovenöz  fistül oranını da artırmaktadır” Dedi.

Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi Nefroloji Kliniği Uzm. Dr. Dilek GİBYELİ GENEK de “Renal Replasman Tedavileri” başlığıyla yaptığı konuşmasının bir bölümünde şu görüşlere yer verdi: “Böbrek hastalığı evresine göre yaklaşım; tarama/risk azaltımı, tanı / ilerleyişi yavaşlatma KVH risk azaltımı, tanı/ilerleyişi yavaşlatma KVH risk azaltımı, komplikasyonların saptanması/tedavisi, RRT’ye hazırlık, RRT (Üremi mevcutsa). Son dönem böbrek yetmezlikli hasta semptomları; halsizlik, çabuk yorulma, iştahsızlık, kilo kaybı, kaşıntı, bulantı-kusma, diyare, parestezi, huzursuz ayak, bilinç değişiklikleri, kanamalar, nefes darlığı, göğüs ağrısı, öksürük, balgam. Bulgular;  hipertansiyon, solukluk, kirli sarı cilt rengi, ciltte kaşıntı izleri, ciltte ekimozlar, kalp yetmezliği bulguları, perikardial frotman, aritmi, ödem, nörolojik bulgular…Üremiye bağlı ciddi, yaşamı tehdit edici ve geri dönüşsüz özellikte komplikasyonların gelişme riskinin bulunması durumunda diyalize başlanır. Doku ve organ nakli nedir? Organ nakli (Transplantasyon) vücutta görevini yapamayan bir organın yerine canlı bir vericiden veya ölüden alınan sağlam bir doku veya organın nakledilmesidir. Bu işlem, günümüzde birçok kronik organ hastalığında (geriye, sağlıklı durumuna kavuşamayacak) uygulanan rutin, geçerli ve ileri bir tedavi yöntemidir. Organ nakli çeşitleri kadavradan yapılan nakil, trafik kazası, kurşunlanma, beyin kanaması gibi nedenlerle yoğun bakımda tedavisi devam ederken beyin ölümü gerçekleşen hastaların organlarının bağışlanması halinde yapılan nakile kadavradan yapılan nakil, bu hastalara da kadavra donör denmektedir. Kronik böbrek hastalıklı hastaların tamamına yakını böbrek nakli adayıdır.”

Eğitim Seminerinin sonunda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Elemanı Prof. Dr. Rezzan ATAMAN, Nefroloji Uzmanı Dr. Dilek GİBYELİ GENEK, Zehra AYDIN’a teşekkür plaketi takdim edildi. Eğitim Seminerine katılan konuklar tarafından da Amasya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’na Peliton Diyaliz Uygulama Maketi, Diyaliz Solüsyonları, Diyaliz ve Isıtma Çantaları hediye edildi.Yorumlar


 
  Yazarlar    
Aydın PELİTLİ
Yazılarını incele
Naci KONYAR
Yazılarını incele
İsa ÇOLAKER
Yazılarını incele
Zekai GÖRGÜLÜ
Yazılarını incele
Ülkümen PELİTLİ
Yazılarını incele
Atilla KIRBAŞ
Yazılarını incele
  Sayfalar    
+ İletişim
+ Amasya Tanıtım

  Genel Haberler    
  Yaşlılar İçin “Aktif Yaşam Merkezi”..  
  Kitap Hediye Etti..  
  Yeni Kütüphane Projesine İlişkin Değerlendirm..  
  Devletimiz Her Zaman Sizlerin Yanındadır..  
  Türkiye Gelişim Ajansıyla Uyum İçerisinde Çal..  
  Burdur Belediye Başkanlığı..  
  Şırnak Belediye Başkanlığı..  
  Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü..  
  Çok Çalışıp, Başaracağız..  
  ATSO Başkanı Kırlangıç Sorunları Masaya Yatır..  
Tümünü Göster
  Önemli Linkler    
  Amasya Valiliği - ziyaret et  
  Amasya Belediyesi - ziyaret et  
  Aramızdan Ayrılanlar (Vefat) - ziyaret et  
  Amasya Üniversitesi - ziyaret et  
  Amasya Emniyet Müdürlüğü - ziyaret et  
  Amasya Kültür ve Turizm - ziyaret et  
  Amasya Ünv. Eğitim Arş. Hastanesi - ziyaret et  
  Amasya Portal - ziyaret et  
  Amasya Nöbetçi Eczaneler - ziyaret et  
  Amasya Kuyumcular - ziyaret et  
  Hava Durumu    

Amasya Hava Durumu
  Döviz Bilgileri    
 
  Yeşilırmak Gazetesi Reklam - İletişim - Kurumsal - Gizlilik İlkeleri
Yeşilırmak Gazetesi | Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2013
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz
Tel - Fax : 0358 218 13 85 / Email : yesilirmakgazetesi@hotmail.com
Sitemiz 25 Temmuz 2006'dan itibaren  Ziyaretci Sayacı kişi tarafından ziyaret etmiştir.