T.C. AMASYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŽ MEMURLUŠU 2016/8 SATIŽ