AMASYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŽ MEMURLUŠU 2016/12 SATIŽ